zarządca nieruchomości ZABRZE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZABRZE

 

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZSM, zarządza nieruchomościami w sześciu rejonach miasta i zrzesza ponad dwanaście tysięcy członków. Spółdzielnia powstała w 1958 roku. Należy do grona największych spółdzielni w Polsce. Prowadzi własny zakład budowlano – remontowy, świadczący usługi na rzecz mieszkańców, a w ramach programu kulturalno – oświatowego dwa kluby osiedlowe: Kwadrat i Pastel.

Podstawowe cele prowadzonej przez Spółdzielnię działalności to:

- zarządzanie budynkami mieszkalnymi należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej,

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości i ochrony praw lokatorów,

- wykonywanie estetycznej i ekologicznej elewacji budynków w ramach realizacji programu termomodernizacji, poprzez usuwanie azbestu i ocieplenia budynków przy zastosowaniu wymogów ochrony środowiska i nowoczesnych energooszczędnych technologii,

- stabilna polityka ekonomiczno – finansowa.

Zakres czynności administracji (zarządcy nieruchomości) w ramach obsługi lokatora:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usuwania bieżących awarii urządzeń lub instalacji będących na wyposażeniu budynku,

- wykonywanie planowych robót mieszkania lub budynku,

- załatwianie interwencji w zakresie usterek,

- przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg i wniosków i odpowiadanie na nie,

- przyjmowanie reklamacji mieszkańców i stwierdzania ich zasadności w przypadkach: niedogrzania mieszkań, postoju dźwigów osobowych, niewłaściwego stanu czystości,

- kontrola nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno – porządkowego administrowanych budynków i terenu.

- udzielanie informacji w zakresie: regulaminu porządku domowego, korzystania z pomieszczeń wspólnego użytkowania (suszarnie, wózkownie, itp.), bezpieczeństwa BHP i przeciwpożarowego,

- zabezpieczanie mieszkań nie zasiedlonych przed intruzami,

- przyjmowanie i przekazywanie mieszkań zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- kontrolowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne: wywóz śmieci, dostawa energii cieplnej, dostawa energii elektrycznej, dostawa wody, pracy dźwigów osobowych.

Kierownik Administracji Spółdzielni odpowiada za terminowe udzielanie odpowiedzi na korespondencje tradycyjna lub elektroniczną. Termin udzielania odpowiedzi jest zgodny z postępowaniem spółdzielczym określanym w Statucie Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: BUDOWNICTWO
Podział branżowy: Pozostałe
Miejscowość: ZABRZE
Województwo: ŚLĄSKIE
Słowa kluczowe: spółdzielnia ZABRZE, zarządca nieruchomości ZABRZE, spółdzielnia mieszkaniowa ZABRZE, zarządzanie nieruchomościami ZABRZE, zarządzanie budynkami mieszkalnymi ZABRZE